Architecten: Profiel

Wij maken de wereld een stukje mooier

Architectuur is de ‘kunst van het bouwen’. Bouwen zonder kunst is geen architectuur, net zo min als kunst zonder dat er wordt gebouwd.

Rationele kennis en creativiteit

Creativiteit is de wezenlijke gedrevenheid van elke architect. De droom van BDC architecten is om op basis van rationele kennis van het bouwen in combinatie met een creatieve zoektocht naar innovatie, ontwerpen te realiseren die een ziel hebben en de emotie raken.

Innovatie en creativiteit brengen de toekomst. Deelnemen aan de toekomst wordt bereikt door creatief te blijven denken en los te blijven van vaste patronen.

Functionaliteit en schoonheid

Functionaliteit is altijd de basis voor elk ontwerp. De schoonheid van het detail wordt echter nooit uit het oog verloren. Wezenlijke elementen van een ontwerp zijn de integratie van interieur en exterieur en het inpassing in de stedenbouwkundige en landschappelijke context.

Ontwerpen met meerwaarde

Wij maken ontwerpen met een meerwaarde te hebben voor zowel de klant, de opdrachtgever als de gebruiker en de omgeving waarvan het gebouw onderdeel uitmaakt.
Mens en milieu staan centraal in al onze ontwerpen. Wij dragen zorg voor een leefbare wereld waarin de mens zich beweegt.

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk internet- en reclamebureau